Kazak Atasozleri (Kril ve Latin Harfli)

ТАҢДАУЛЫ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ

Жұздеген қазақ мақал-мәтелдері арасынан өте қызықты және мәнді дегендерді құрастырып қалын интернет көпшілігінің назарына ұсынып отырмыз. Мақал-мәтелдер бізге жол көрсететін маңызды мәдени мұраларымыз болып табылады. Әбдіуақап Қара, Тарих ғылымдарының докторы,

Стамбул

 

Ит – тойған жеріне,

Ер – туған жеріне.

 

Кісі елінде сұлтан болганша,

Өз елінде ұлтан бол.

 

Өз елім – өлең төсегім.

 


Divan-ı Lügat-it Türk’ü Bulan Ali Emiri Efendi, Ziya Gökalp ve Talat Paşa

Büyük dil bilgini `Kaşgarlı Mahmud`’un `Divan-ı Lügat-it Türk` isimli muazzam eseri, 1910’a kadar adi bilinen, fakat kendisi mechul bir eserdi. Diğer bir deyişle, o zamana değin, eserin sadece adı vardı, fakat kendisi ortada yoktu. Eser, bugün bütün dünyada biliniyor, hakkında makale, kitap yazılıyor ve üzerinde tartışmalar yapılıyorsa, bunu büyük kitap aşığı, ilim ve kültür sevdalısı `Ali Emiri Efendi`’ye borçluyuz. Ali Emiri Efendi, Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1074 yıllarında Bagdat’ta Abbasi Halifesine sunulmak üzere yazılan bu muhteşem eseri, sahaflarda Divan-ı Lügat-it Türk olduğu bilinmeden satılırken, fark etmiş ve satın alarak Türk kültür hayatına kazandırmıştır. Bu sebeple, Ali Emiri Efendi’nin isminin, eserin yazarı Kaşgarlı Mahmud ile birlikte her zaman anılmayı hak ettiğine şüphe yoktur.

Bundan dolayı, Divan-ı Lügat it Türk ile ilgili toplantılarda kendisinden bahsetmenin bir vefa borcu olduğu muhakkaktır. Aslında, Ali Emiri’nin kitabı buluşu ve daha sonra yayınlatışı romanlara konu olacak güzellikte ve kültürün, kitabın önemini somut bir biçimde vurgulayacak olgulara haizdir. Ziya Gökalp ve Talat Paşa’nın kitabın yayınlanmasına yaptıkları tiyatral katkı ise çok ilginçtir. Ayrıca Ali Emiri Efendi’nin hayatı, kitaba verilen değerin ve kitap okumaya ayrılan zamanların bir hayli azaldığı günümüzde, sadece gençlere değil, hepimize kitap sevgisi konusunda, örnek teşkil edebilecek ögelere haizdir.


KAZAK BEYLER MAHKEMESİ VE İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ

“Kazak Beyler Mahkemesi – Benzersiz Hukuk Sistemi” Konulu Uluslararası Sempozyumdan İzlenimler

22-23 Mayıs 2008 tarihinde Almatı şehrinde ilginç ve önemli bir uluslararası sempozyuma katıldık. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 80 kadar bilim adamının katıldığı sempozyumu Kazakistan Yüksek Mahkemesi ve Parasat Hukuk Şirketi düzenledi. Almatı şehrinin en güzel dinlenme ve sağlık tesisleri olan Aladağ eteklerindeki muhteşem tabiatın içinde yer alan devasa Alatav (Aladağ) Senatoryumu konferans salonunda gerçekleşen sempozyumda Kazak Türklerinin “Biyler Sotı”, yani “Beyler Mahkemesi” çeşitli açılardan ele alındı.

Kökü İslam Öncesinde Sakalar, Hunlar, Uygurlar, Türgişler ve Göktürklere kadar uzanan “Beyler Mahkemesi” konusunu Kazakistan Yüksek Mahkemesi’nin düzenlemesi sempozyuma ayrı bir önem kazandırdı. Ayrıca sempozyuma bildiri sunanlar arasında ilim adamları kadar Kazakistan’ın savcı ve hakimlerinin de olması ve seviyeli bildiriler sunması da Kazakistan yargı sisteminin geleceği açısından çok sevindiricidir.


Seçme Kazak Atasözleri

ТАҢДАУЛЫ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ

Жұздеген қазақ мақал-мәтелдері арасынан өте қызықты және мәнді дегендерді құрастырып қалын интернет көпшілігінің назарына ұсынып отырмыз. Мақал-мәтелдер бізге жол көрсететін маңызды мәдени мұраларымыз болып табылады. Әбдіуақап Қара, Тарих ғылымдарының докторы, Стамбул

Ит – тойған жеріне, 
Ер – туған жеріне. 

Кісі елінде сұлтан болганша, 
Өз елінде ұлтан бол. 

Өз елім – өлең төсегім. 

Мал конысын іздейді, 
Ер жігіт туысын іздейді. 

Ел-елдің бәрі жаксы, 
Өз елің бәрінен жаксы.
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu

Özet :

Bu kitapta, Türk Tarih Kurumu ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen ve 18-20 Mart 2010’da Ankara’da yapılan “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu”nda sunulan bildiriler yayınlanmaktadır.