KAZAK BEYLER MAHKEMESİ VE İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ

“Kazak Beyler Mahkemesi – Benzersiz Hukuk Sistemi” Konulu Uluslararası Sempozyumdan İzlenimler

22-23 Mayıs 2008 tarihinde Almatı şehrinde ilginç ve önemli bir uluslararası sempozyuma katıldık. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 80 kadar bilim adamının katıldığı sempozyumu Kazakistan Yüksek Mahkemesi ve Parasat Hukuk Şirketi düzenledi. Almatı şehrinin en güzel dinlenme ve sağlık tesisleri olan Aladağ eteklerindeki muhteşem tabiatın içinde yer alan devasa Alatav (Aladağ) Senatoryumu konferans salonunda gerçekleşen sempozyumda Kazak Türklerinin “Biyler Sotı”, yani “Beyler Mahkemesi” çeşitli açılardan ele alındı.

Kökü İslam Öncesinde Sakalar, Hunlar, Uygurlar, Türgişler ve Göktürklere kadar uzanan “Beyler Mahkemesi” konusunu Kazakistan Yüksek Mahkemesi’nin düzenlemesi sempozyuma ayrı bir önem kazandırdı. Ayrıca sempozyuma bildiri sunanlar arasında ilim adamları kadar Kazakistan’ın savcı ve hakimlerinin de olması ve seviyeli bildiriler sunması da Kazakistan yargı sisteminin geleceği açısından çok sevindiricidir.


Seçme Kazak Atasözleri

ТАҢДАУЛЫ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ

Жұздеген қазақ мақал-мәтелдері арасынан өте қызықты және мәнді дегендерді құрастырып қалын интернет көпшілігінің назарына ұсынып отырмыз. Мақал-мәтелдер бізге жол көрсететін маңызды мәдени мұраларымыз болып табылады. Әбдіуақап Қара, Тарих ғылымдарының докторы, Стамбул

Ит – тойған жеріне, 
Ер – туған жеріне. 

Кісі елінде сұлтан болганша, 
Өз елінде ұлтан бол. 

Өз елім – өлең төсегім. 

Мал конысын іздейді, 
Ер жігіт туысын іздейді. 

Ел-елдің бәрі жаксы, 
Өз елің бәрінен жаксы.
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu

Özet :

Bu kitapta, Türk Tarih Kurumu ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen ve 18-20 Mart 2010’da Ankara’da yapılan “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu”nda sunulan bildiriler yayınlanmaktadır.


TÜRK DÜNYASINI KALEMİYLE BİRLEŞTİREN ŞAİR ALİ ŞİR NEVAİ (1441-1501)

Büyük Türk şairi ve dil bilgini Ali Şir Nevai, doğumunun 570. yılında İstanbul’da bir sempozyumla anıldı. Farklı ülkelerdeki Nevai araştırmacılarının katılımıyla 24-25 Şubat 2012 tarihinde Fatih Üniversitesinde gerçekleşen bu toplantıya katıldım. İyi ki de katılmışım. Nevai’nin bilmediğim birçok yönünü buradaki uzman bilim adamlarından öğrenme bahtiyarlığına eriştim. Yeni öğrendiklerimle Ali Şir Nevai’ye olan hayranlığım daha çok arttı. Bilim adamlığı, edebi kişiliğinin yanısıra yüksek ahlaka sahip örnek bir şahsiyet olduğunu doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyordum. Nevai sadece bir edebi şahsiyet değil, aynı zamanda devlet adamıdır. Hüseyin Baykara’ya vezirlik yapmıştır. Yeri geldiğinde usta bir savaşçıdır da. Muharebelerde yalın kılıç düşmana saldırdığı ve yiğitliğiyle nam saldığı bilinmektedir. Milli özellikleri yanında dini hasletleri de yüksektir. Tasavvuf ehlidir. Milli ve dini özellikleri aynı derecede bünyesinde toplayan nadir şahsiyettir. Bundan da anlıyoruz ki, İslam dini kişinin milli kültürel özelliklerine sahip çıkmasına, onu yüceltmesine engel değildir. Bu yönüyle de Nevai örnek alınması gereken bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

 


МҰСТАФА ШОҚАЙ ТҮРКІСТАН ЛЕГИОНЫН ҚОЛДАМАҒАНЫ ҮШІН ӨЛТІРІЛДІ

– Әбеке, сіз саналы ғұмырыңызды Мұстафа Шоқайды зерттеуге арнап келе жатқан адамның бірісіз. Жақында азаттық идеясын ту етіп ұстаушылардың бірегейі – Мұстафа Шоқайдың өміріне қатысты тағы бір еңбегіңіз жарық көрді. Осы еңбегіңізде айрықша, Мұстафаның өмір жолына қатысты тың дүние бар ма?

– Мұстафаға қатысты бүгінге дейін жасаған зерттеулерімізде оның өмірі мен күрес жолдарын анықтап бердік. Енді бұдан кейінгі зерттеулерге бұл детальдардың бүге-шігесін анықтау міндеті жүктелгелі отыр. Бұл еңбегімде Мұстафа Шоқайдың өміріне қатысты бір дүниеге көбірек тоқталдым. Ол – қайраткердің фашизмге қарсы күресі туралы.