Kazak Edebiyatının Aksakalı Prof. Dr. Tursınbek Kakişev İstanbul’da

1971 yılında savunduğu “Kazak Edebiyat Eleştirisinin Doğuşu ve Gelişmesi” konulu doktora tezi o dönemde Kazak edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandıran Prof. Tursınbek Kakişev Kazak Sovyet edebiyatının 1920’li yıllarını araştırmalarıyla tanınıyor. Özellikle Kazak Sovyet edebiyatının kurucusu sayılan Saken Seyfullin’in eserleri ve sosyal hayatı konusunda yaptığı araştırmalar ile Kazak edebiyat araştırmalarına önemli katkılarda bulundu.

19 yıl sonra Türkiye’ye ikinci gelişi olduğunu söyleyen Kakişev Türkiye’nin Türk dünyasında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Kakişev Türkiye’ye ilk olarak 1993’te Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan’ın düzenlediği Magcan Cumabayev’in 100. Doğum Yılı münasebetiyle gelmişti.

Tursınbek Kakişev İstanbul ve Bursa’da bulunacağı bir hafta içinde üniversitelerin edebiyat bölümlerindeki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerindeki öğretim üyeleriyle görüşecek ve fikir teatisinde bulunacak.

Abdulvahap Kara

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.