İlk Kazak Tarihçisi Ermuhan Bekmahanov’un Doğumunun 100. Yılı Münasebetiyle “Sovyet Tarih Yazıcılığı ve Kazakistan Tarihinin Meseleleri” Uluslararası Sempozyumu

Prof. Dr. Abdulvahap Kara

Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu

Prof. Dr. Araylım Musagaliyeva

Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere

Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun

Sempozyum Sekreteri

Ar. Gör. Zeynep Yaman Ceylan – Ar. Gör. Bekir Sadık Topaloğlu

zeynepceylan83@gmail.com – bekirsadiktopaloglu@hotmail.com

ERMUKHAN BEKMAKHANOV (1915-1966) KİMDİR?

Sovyet döneminde lisans düzeyinde ilk tarih eğitimi alan (1937) ve tarih dalında ilk doktora diploması sahibi (1946) olan Bekmakhanov aynı zamanda Kazak Devlet Üniversitesinde ilk Kazakistan Tarihi bölümünü 1947’de açmış ve 1966’da ölümüne değin bu bölümü yöneterek bir çok tarihçi yetiştirmiştir.

Bekmakhanov 1943’te orta dereceli okullar için Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarihi konulu ilk ders kitabının yayınlamasına öncülük etti. 1947’de Çarlık Rusya’ya karşı büyük bir başkaldırı hareketini yürütmüş olan Kenesarı Han (1802-1847) hakkında Rusça olarak “1920-1940 Senelerinde Kazakistan” adlı doktora tezini kitap olarak yayınladı. Ancak bundan dolayı siyasi baskılara maruz kaldı. Eser toplatılarak yasaklandı. İşten çıkarıldı. 1952’de tutuklandı ve 25 yıl için Sibirya’daki çalışma kamplarına sürgün cezası verildi. Mart 1953’te Stalin’in ölümünden sonra 1954’te affedilerek Kazakistan’a döndü.

Tekrar eski işinde çalışmaya başlayan Bekmakhanov 6 Mayıs 1966’da vefat edene kadar Kazakistan Tarihi bölümünde eğitim ve araştırmalarını sürdürdü. Kazak milli tarihinin yazılmasında önemli katkıları bulunan Bekmakhanov Kazakistan’da bu sene doğumunun 100. yılında çeşitli bilimsel toplantı ve etkinliklerle anılmaktadır.

Abdulvahap Kara

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.