Mustafa Çokay’ın Berlin’de Türkistan Gençlerine Seslenişi

Özellikle, Türkistan gençleri bu maksadımıza ulaşmak için var gücüyle mücadele etmektedir. Bizim maksadımız yalnız Türkistan’ın değil, bütün Türk ülkelerinin, bütün Türk halkının dost olarak kendi aralarında birlik ve kardeşlik içinde yaşamaları ve dış düşmanlara karşı kendisinin ve hükümetinin güçlü olduğunu göstermesidir. Ülkümüze ulaşacağımıza, taleplerimizi yerine getireceğimize imanımız yüksek ve güçlüdür.

Halkımızın ve Genç Hükümetin yükü ne kadar ağır olursa, bizim çıkışımız o kadar ani ve güçlü olacaktır. Gurbette yaşayıp milletinin endişelerini paylaşan, gurbette yaşayıp milletinin ihtiyaçlarını düşünen Avrupa’nın her tarafında yaşayan, bugünkü Türkiye’de yaşayan Türkistan Gençleri birleşin!

Sizlerin birleşmeniz, sizlerin birbirlerinize destek olmanız milletimizin mutluluğuna hizmet edecektir. Bunu unutmayın! Hepimizin kıblesi kendi öz vatanımız, ülkemiz Türkistan olmalıdır. Türkistan için ölmek, Türkistan için can vermek hepimize bir amaç, bir mukaddes vazife olmalıdır. Bunu unutmamalıyız.

Türk halkı kahraman halk, Türk halkı aslan, cesur halk.

Kimden dayak yiyebilir,

Bizim Türk’ün oğlu.

Diz çökmesi düşmana

Birlik-beraberliğin yokluğu.

Bu veciz ifadeyi unutmamalıyız. Hepimiz bir olursak, bizim yenemeyeceğimiz düşman olmaz.

Maksadımıza ulaşacağız, aksi halde halimiz haraptır. Yok oluruz. Dağılırız. Yok olmamak için, dağılmamak için güçlerimizi birleştirip omuz omuza verip birbirimize yardım ederek yaşamalıyız. Aksi halde geleceğimiz karanlıktır. Bunu unutmamalıyız.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.