Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu

Sempozyum Programı
MEHMET ÖZ
Sunuş
BAHAEDDİN YEDİYILDIZ
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanının Açış Konuşması

ÖNCÜLER
MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU
Hocalarım Cavid Baysun ve Ömer Lütfi Barkan
ÖZER ERGENÇ
Halil İnalcık’ın Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihçiliğindeki Yeri
TUNCER BAYKARA
Zeki Velidi Togan
MEHMET İPŞİRLİ
İsmail Hakkı Uzunçarşılı

YÖNTEM ve KURAM MESELELERİ
A. TEYFUR ERDOĞDU
Tarihyazıcılığında Gerçek (Réalité)-Hakikat (Vérité) Sorunsalı
CÜNEYT KANAT
Türk Tarih Yazıcılığında Eleştirel Düşünce ve Teori Geliştirme Problemi
RİFAT ÖZDEMİR
Tarih Araştırmalarında Kaynak, Vesika ve Gözlem Bilgilerinin Sentezlenmesi, Asgarî ve Azamî Ölçekte Tahlil Edilip Müşahhas Sonuçların Elde Edilmesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler
ALAATTİN AKÖZ
Tarihçi, Belge ve Tarihin Tahrifi: Tahrir Defterleri Üzerinde Bir Değerlendirme
FATMA ACUN
Tarihin İnşası Sürecinde Belge ve Kullanımı Konuşması
MEHMET TEZCAN
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de İslamiyetten Önceki Türk Tarihi ve Medeniyetinin Yazımında Kaynakların ve Bilgilerin Kullanılması Üzerine
MUHİTTİN TUŞ
Türkiye’de Tarih Metodolojisi Sorunu ve Metot Konusundaki Yayınlar
MUSTAFA ÖZTÜRK
Geleceğin İnşasında Tarihin önemi

TARİH KAYNAKLARININ NEŞRİ
ABDÜLKADİR ÖZCAN
Cumhuriyet Döneminde Tenkitli Metin Neşri Çalışmaları ve Bazı Tekliller
AHMET YAŞAR OCAK
Menâkıbu’l-Kudsiyye Fi Menâsıbi’l-Ünsiyye: Bir Tarih Kaynağının İki Neşri ve Yeniden Bakış
NECDET ÖZTÜRK
Osmanlı Kroniklerinin Neşri Hakkında -Bir Doktora Tezi ve Yayını Üzerine
LEVENT KAYAPINAR
Bizans Tarih Kaynaklarının Neşri: Dünya ve Türkiye’deki Durum
ZİYA YILMAZER
Tarih Kaynaklarının Neşri, Yazımdaki Problemler ve Teklifler

ÜNİVERSİTELER VE TARİH
HASAN YÜKSEL
Taşra Üniversitelerinde Tarih ve Tarihçilik
TUFAN GÜNDÜZ
Tarih Bölümlerinin Programlarına Dair
SERDAR ERKAN
Üniversitelerdeki Tarih Öğreniminin Bugünkü Durumu

ALANLAR
ALİ AHMETBEYOĞLU
İslamiyet Öncesi Türk Tarihçiliğinin Problemleri
İLHAN ERDEM
Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Selçuklu Tarihi Araştırmaları
MEHMET ÖZDEN
Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Modernleşme Tarihine Dair Kaleme Alınmış Tetkikler Üzerine
ORHAN AVCI
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları

KONULAR VE TEMALAR
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
Bir Kent Bir Dönem: XIX Yüzyıl Aydın Kent Tarihi Çalışmaları
HÜSEYİN ÇINAR
Türkiye’de Üniversitelerde Şer’iye Sicillerine Dayalı Olarak Yapılan Çalışmalar
İSMAİL ARSLAN
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihçiliğinde Köy Târihi ve Kaynakları
Üzerine Bir Değerlendirme
MEHMET ALAADDİN YALÇINKAYA
Osmanlı Diplomasi Tarihi Çalışanları ve Karşılaştıktan Meseleler
ÖZBAY GÜVEN
Türk Spor Tarihi Yazıcılığı ve Mehmet Atıf Kahraman
MUHAMMET BEŞİR AŞAN
Arkeoloji ve Tarih İlişkisi
İLKER SEVER
Türk Tarih Yazıcılığında Haçlı Seferleri
VEHBİ GÜNAY
Ülkemizdeki Kitabe Çalışmalarına Dâir Genel Bir Değerlendirme

YEREL VE POPÜLER TARİHÇİLİK
AHMET ÖZCAN
Türkiye’de Popüler Tarihçilik (1923-1960)
OKTAY GÖKDEMİR- BAHAR ARSLAN
Türkiye’de Yerel Tarih Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım Örneği: İBB Ahmet Piri ştina Kent Arşivi ve Müzesi
FEVZİ ÇAKMAK
Sözel Tarihçilikte Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği
ÂSÛDE SOYSAL DOĞAN
Cumhuriyet Dönemi Popüler Tarih Dergileri

KURUM DERGİLERİ
FAHAMEDDİN BAŞAR
Cumhuriyet Dönemi Tarih Yayıncılığında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nin Yeri
MEHMET ERSAN
Üniversitelerin Tarih Dergileri Hakkında Bazı Tespitler
MAHMUT AK
Tarih Çalışmaları Bakımından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
YÜKSEL ÖZGEN
Belleten Dergisinin Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihçiliğindeki Yeri

KURUMLAR
ARZU TERZİ
Tarih Araştırma Merkezi ve Faaliyetleri
YUNUS KOÇ
Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri
MUSA ÇADIRCI
Tarih Yazıcılığında Dil ve Tarih – Coğraiya Fakültesinin Yeri
AHMET AKSIN
Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi

KONULAR VE TEMALAR
RAHMAN ADEMİ
Balkan Ülkelerinde Osmanlı Tarih Yazıcılığına Yaklaşımlar
DİLEK BARLAS
20 Yüzyıl İlk Avrupa Birliği Fikri ve Türk Basını
MUSTAFA DEMİRAY
Tarih Yayıncılığının Meseleleri

TARİH EĞİTİMİ
EFTALIRKIÇATAL-SÜMER AKTAN
Modernizm Sonrası Dönem İçin Tarihçi ve Tarih Öğretmeni Yetiştirme Üzerine Bazı Düşünceler: Tarih Lisans Programlarında Yerel Tarih Çalışmalarının Yeri
FEVZİ DEMİR
Türkiye’de Makro Tarih Eğitiminin Aciliycti Üzerine Düşünceler
BÜLENT ARI
Ders Kitapları Akademik Tarihçilikten Haberdar Mı?
ZEKİ ÇEVİK
Milli Mücadele’nin Resmi Ders Kitaplarında Anlatımına Eleştirel Yaklaşımlar
MUSTAFA H SAYAR
Cumhuriyet Döneminde Eskiçağ Tarihi Araştırmaları ve Eskiçağ
Tarihi Eğitimi

DÜNYA TARİHİ
İSMAİL TÜRKOĞLU
Türkiye’de Türk Dünyası Tarihi Öğretiminin Gelişimi

TARİH, KÜLTÜR VE SANAT
SEZAİ ÖZTAŞ
Tarih Sinema İlişkisi vc Sinema Filmlerinin Tarih Derslerinde Kullanımın Önemi
BARIŞ ÇATAL
Kurgunun Gücü: Tarih Öğretiminde Tarihsel Film Kullanımı
FAHRİ YETİM
Tarih-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
Eserlerinde Cumhuriyet Döneminin Değerlendirilmesi
MİTHAT KADRİ VURAL
Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir

İDEOLOJİ VE TARİH
KEMAL ARI
Tarih Yazımında İdeolojiler, Mitler ve Önyargılar
SABİT DUMAN
1960-1971 Döneminde Sol Harekcderin Türk Devrimine Bakışı ve
SALİH YILMAZ
21 Yüzyılda Avrupa Birliğinde Yeni Tarih Anlayışı ve Türkiye’ye
PELİN UNSAL
Türk Tarihyazımında Çok Partili Hayata Geçiş (1945-1950) MUSTAFA ALİCAN
Tarih ve Aktüalite Arasında Tarihçi: Osman Turan Örneği
Sempozyumdan Kareler

ISBN :
9789751624031
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
Basım Yılı :
2011
Dili :
Türkçe
Fiyatı :
24 TL

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Yayinlar&KitapNo=953

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.