II. MİLLETLERARASI ÇAĞDAŞ TÜRK ALFABELERİ SEMPOZYUMU

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından ilki 1991’de düzenlenen Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumunun ikincisi 20-21 Kasım 2018’de aynı enstitü tarafından düzenleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Türk dünyasında işbirliğinin pekiştirilmesi yolunda en önemli ilk adımlardan biri Latin temelli alfabe birliği çalışması idi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün öncülüğünde 18-20 Kasım 1991’de İstanbul’da gerçekleşen Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden önde gelen 28 dilbilimcinin katıldığı “Çağdaş Türk Alfabeleri” konulu toplantıda tüm Türk halklarının dillerine en uygun ve kullanışlı olduğu düşünülen 34 harften oluşan bir alfabe hazırlanarak kabul edildi.

Önümüzdeki hafta yapılacak ikinci sempozyumda 27 yıllık Türklerin Latin alfabesi serüveni değerlendirilecektir. Aradan geçen 27 yıllık zaman içinde Kırgızistan hariç tüm ülkeler Kiril harflerinden latin harflerine geçtiler. Ancak, bu ülkelerin farklı standartlarda latin alfabesi düzenledikleri dikkatler kaçmıyor.

Türk dünyasının latin harflerine geçmesi elbette hangi sistemde olursa olsun büyük bir gelişmedir. Yine elbette zaman içinde alfabelerde görülen aksaklıklarda düzeltmeler olacaktır.

Alfabe meselesi çok önemlidir. Çünkü, alfabe sadece alfabe değildir; o aynı zamanda kültürdür, iletişimdir, tarihtir. Onun için alfabeye gerekeni önemi vermeliyiz.

Bizim “Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreçleri ve Alfabe Birliği Yolundaki Kazanımlar ve Eksiklikler” konulu sunumumuz ikinci günü, yani 21 Kasım Çarşamba günü olacaktır.

Vakti olanların bu sempozyumu baştan sona takip etmelerinde yarar olacaktır.