ALMATI’DA KAZAK GÖÇ LİDERİ ELİSHAN BATUR KİTABI YAYINLANDI

Almatı’da Kazak göç liderlerinden Elishan Batur hakkında 2018 Kasım ayı başlarında yayınlanan kitap dün elimize ulaştı. “Halk Önderi Elishan” ismini taşıyan kitap 2 Kasım 2018’de Almatı’da Elishan Batur’un doğumunun 100 Yılı münasebetiyle gerçekleşen “Hürriyet Peşinde Kazak Göçü ve Lideri Elishan Batur” konulu uluslararası sempozyuma sunulan bildiriler den oluşmaktadır.

İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Elishan Batur ile ilgili makaleler ve ikinci bölümde ise edebi eserlerdeki Kazak göçü ve Elishan Batur hakkındaki araştırmalara yer verilmiştir.

Birinci bölümde bizimde bir makalemiz yer almakta ve “Türkiye Kazaklarının Göç Tarihinde Elishan Batur’un Yeri ve Önemi” ismini taşımaktadır.

Elishan Batur ve Ailesi Hindistan’da Tırnova Şehrinde (1942)

Bu kitabın hazırlanmasında ve sempozyumun gerçekleştirilmesinde şair ve yazar Jadiy Şakenulı’nın emeklileri büyüktür Şakenoğlu daha önce, 2012 senesinde Elishan Batur hakkında Kazakça “Karalı Köş” (Yaslı Göç) isminde bir roman yazmış ve bu roman KATEAD Derneği’nin öncülük etmesiyle “Hazin “Göç” adıyla Türkçe’ye kazandırılarak İstanbul’da Kalender yayınevinden yayınlanmıştır.

Yazar Kitabın Çevirmeni Nurgül Berikbolova İle

Türkiye Kazakların göç liderlerinden Elishan Batur hakkında yapılan ilmi toplantılara ve edebi çalışmalara yaptığı katkılardan dolayı Jadiy Şakenulı’na teşekkür ediyoruz.

Yazar İstanbul’daki Kazak göç liderlerinden Delilhan Canaltay ile

Romanın yazımı sırasında 2008’de Türkiye’ye gelen yazar Şakenulı’na biz de yardımcı olmuş ve göç ve liderleri hakkında bilgi almaları için Kazak büyükleriyle görüşmeler yapmasını sağlamıştık.

Yazar İstanbul’daki Kazak göç liderlerinden Madelim Çalışkan ile

Yazarımıza daha nice başarılı eserlere imza atmasını diliyoruz.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara

android oyun indir