KAZAK TARİHİ KONUSUNDA DEV ESER

Geçtiğimiz günlerde bir sempozyum için İstanbul’a gelen El-Farabi Kazakistan Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Talas Omarbekov’un başkanlığında her bölümünü sahasında uzman Kazak tarihçilerin yazdığı dört cilttik eski devirlerden günümüze Kazak tarihini bu sene yayınladılar.

Dört cilt kitabın içeriğine ayrı ayrı baktığımızda eserin önemi daha da anlaşılacaktır. Ayrıca her bölümü Kazakistan’ın önde gelen tarihçilerinin kaleme aldığını da göz önünde tutmalıyız.

1. ciltte eski çağlardan günümüze Sakalar, Hunlar, Karluklar, Kıpçaklar, Karahanlılar ve Göktürkler gibi XII. asra kadar Türk tarihinin konuları yer alıyor.

2. cilt tamaman Cengiz Han ve ondan sonra gelen Altın Orda ve Kazak Hanlığına ayrılmış.

3. cilt Kazak Hanlığı’nın Çarlık Rusya’ya bağımlı hale gelmesinden Sovyet dönemi Stalin döneminin sonuna kadar konular ele alınmış.

4. ciltte SSCB’nin çöküş dönemi ve ardından bağımsız Kazakistan tarihi ekonomik gelişme, sosyal ve siyasi oluşumlar süreci, Kazakların manevi yenilenmesi ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin uluslararası politikaları olarak dört ayrı bölümde anlatılmış.

Bu mühim eser bir an önce Türkiye Türkçesine kazandırılmalıdır. Bu esere emeği geçen başta Prof. Dr. Talas Omarbekov olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bize hediye etme nezaketi gösterdikleri için de ayrıca şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara