KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV’İN İSTİFA KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Sevgili yurttaşlar!
Değerli kardeşlerim!
Saygıdeğer çalışma arkadaşlarım, Nur Otan Partisi üyeleri!

Devletimizin en önemli tarihsel anlarımda halkıma hitap ettiğimi biliyorsunuz.
Ancak bugünkü hitabımın önemi çok büyük. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yetkilerimi sonlandırmaya karar verdim. Bu kolay bir karar değil.

Bu yıl ülkemizin en yüksek mevkiinde bulunuşum 30 yılını dolduracak.
Halkım bana bağımsız Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı olma fırsatını verdi.
Sovyet İmparatorluğu’nun yıkılışı sırasında politikamız ve ekonomimiz çökme noktasına gelmişti. Ülke içinde endişe verici ve belirsiz bir durum hakim olmuştu.
Bu bir sınavdı. Biz bu sınavdan başarıyla geçerek kalkınmanın Kazak yolunu inşa etmeye başladık.
Bizim üçlü hedefimiz vardı: piyasa ekonomisini oluşturmak, totaliter ideolojik sistemi kaldırmak ve toplumun tüm kurumlarını modernize etmek. Bunu modern demokratik devlet Kazakistan Cumhuriyetini inşa etmek için yaptık.
Zayıf ekonomi ve yoksul vatandaşlarla demokratik kurumları oluşturamayacağımızı bildiğimiz için, ekonomik kalkınmaya ve vatandaşlarımızın refahını yükseltmeye odaklandık. Bunun sonucunda ekonomimizi 15 kat büyütmeyi, halkın gelirlerini 9 katına (dolar cinsinden) çıkarmayı ve yoksulluk seviyesini yaklaşık 10 kat azaltmayı başardık.
Kazakistan tarım ekonomisinden sanayi ve hizmet ekonomisine geçti. Ülkenin sanayileşme ve kentleşme süreci devam etmektedir. Hammadde sektörüne dünyanın en büyük yatırımcılarını çektik.
Bu sayede petrol ve doğal gaz sektöründe kapsamlı projeleri hayata geçirmeyi başardık.
Hammadde kaynaklarından elde edilen gelirlerden gelecek nesiller için varlık fonu kuruldu. Kazakistan küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yabancı yatırımların gelişi devam etmektedir. Dünyanın hemen hemen tüm ülkeleriyle ticari ilişkilerimiz var.
Ülkenin yeni altyapısı oluşturuldu. Ülkenin tüm bölgeleri karayolları ve demiryolları ile birbirine bağlandı. Uçak rotaları ise tüm dünyayı dolaşmayı mümkün kılıyor.
Kazakistan sadece toprak yüzölçümü açısından büyük bir devlet olmakla kalmıyor. Bugün nüfusumuzun sayısı 18 milyonu aştı. 20 milyona ulaşacağımız gün de çok uzak değil.
Dünyanın en gelişmiş 50 ülkesi arasına girdik. 2050 yılına kadarki kalkınma programı uygulanmakta. Amacımız en gelişmiş 30 ülke arasına girmek.
SSCB çöküntülerinin yerinde modern bir piyasa ekonomisine sahip, başarılı Kazak devletini kurduk ve çok etnisiteli, çok inançlı ülkemizde barış ve istikrarı sağladık. Kökleri yüzyıllara dayanan tarihimizde ilk kez Kazakistan Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuki tanınmasını sağladık. Kazakistan’ı bir devlet olarak dünya haritasına yerleştirdik. Kendi Bayrağımıza, Marşımıza ve Armamıza sahip durumdayız.
1990’ların en zor döneminde “Bolaşak” eğitim programı kapsamında yeni uzmanlar yetiştirmeye başladık. Gençlerin iyi bir eğitim almalarına ve dünya deneyimini incelemelerine imkan sağladık ve ülkemize fayda sağlamaları için bir yol açtık.
Gençlerimizin ülkemizi koruyacaklarına ve güçlendireceklerine, bilgilerini ve çabalarını vatanımızın gelişmesi için harcayacaklarına inanıyorum.
Ülkemiz tarihinde ilk defa kendi başkentimizi inşa ettik. Astana tüm başarı ve zaferlerimizin parlak bir örneğidir.
Bütün bunları sizinle birlikte yaptık, sevgili yurttaşlarım.
Bildiğiniz gibi, yasalarımıza göre, İlk Cumhurbaşkanı – Elbaşı (Ulus Lideri) statüsüne sahibim. Önemli bir yetkilere sahip Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev yapmaya devam edeceğim. Nur Otan Partisinin Başkanı ve Anayasa Konseyi’nin üyesi olmaya devam edeceğim.
Yani, sizlerle olacağım. Ülkemize ve halkımıza hizmet etmek görevim olmaya devam edecektir.
Bağımsız Kazakistan’ın kurucusu olarak önümdeki görevim, yeni nesil liderlerin gelmesini sağlamaktır. Onlar ülkemizi modernleştirme süreçlerini devam ettirecekler.
Kazakistan’da iktidar devamlılığı meselesi Anayasayla düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı yetkilerinin erken sona ermesi durumunda yetkileri görev süresinin dolmasına kadar Senato Başkanı’na devredilir. Sonrasında yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.
Halen Parlamento Senatosu Başkanı Kasım-Jomart Tokayev’dir. Kendisini iyi biliyorsunuz. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü mezunudur. İngilizce ve Çince bilmektedir. Yönetici pozisyonlarında çalışarak kapsamlı deneyimler kazanmıştır. Ülkenin dış politikasının oluşumu yıllarında Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakan, Senato Başkanı görevlerini yürütmüştür. Ülkemizi, ekonomisini ve politikasını çok iyi kavramış durumdadır.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. Bu kendisine diplomat olarak gösterilen değerin ve Kazakistan’a olan büyük güveninin bir tezahürüdür.
Kasım-Jomart Tokayev Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk günlerinden beri benimle birlikte çalışıyor. Onu iyi tanırım. Dürüst ve sorumlu bir kişidir. Ülkemizin iç ve dış politikasını çok iyi biliyor. Tüm programlar onun katkısıyla geliştirildi ve kabul edildi.
Kasım-Jomart Tokaev’in Kazakistan’a liderlik yapmaya layık olduğuna inanıyorum.

Sevgili yurttaşlar!
Her neslin kendi görevleri vardır. Ben ve benim neslim ülkemiz için yapabildiğimiz her şeyi yaptık.
Dünya ile birlikte biz de değişmek zorundayız. Genç Kazaklara şunu söylemek istiyorum: Bağımsız Kazakistan’ımızı, ortak vatanımızı, ebedi ülkemizi muhafaza etmesini bilin. Bu halkımızın, ulu atalarımızın yurdudur. Vatanımız da, topraklarımız da tektir.
Halkımızın dostluk ve birliğini koruyun, birbirimize güveni muhafaza edin ve ülkemizdeki her vatandaşın kültürüne ve geleneklerine saygı gösterin.
Ancak o zaman güçlü olacağız ve tüm zorlukları yeneceğiz.
Ancak o zaman gelişeceğiz.

Sevgili Kazakistan vatandaşları!
Sevgili yurttaşlarım!
Bugün her birinize ayrı ayrı hitap ediyorum.
Ülkemizin önünde ulaşılması gereken büyük hedefler bulunmaktadır. Başaracağımıza inanıyorum.
Kazakistan’ın geleceğini nasıl hayal ediyorum?
Gelecekteki Kazakistan halkının bilgili, üç dili konuşan ve özgür toplumu oluşturacağına inanıyorum.
Onlar dünya vatandaşı olacaklar. Dünyayı gezecekler. Yeni bilgi edinmek arzuları güçlü olacak. Çok çalışkan olacaklar. Onlar ülkelerinin vatanseverleri olacaklar.
Umarım, Kazakistan 2050 yılında evrensel emek toplumuna dönüşecektir.
Bu her şeyin insan yararı için yapıldığı, güçlü ekonomiye sahip bir devlettir. Bu devlet eğitimde de, sağlıkta da en iyisi olacak. Burası barış ve huzurun hüküm sürdüğü yer olacak. Vatandaşları özgür ve eşit, iktidarı ise adil olacak. Böyle bir ülkede hukukun üstünlüğü hâkim olacak.
Eminim, doğru yoldayız. Hiçbir şey bizi doğru yoldan saptıramaz.
Güçlü olursak, herkes bizi dikkate alacak.
Şayet herhangi bir güçten, ya da başka birisinden medet umarsak, elde ettiğimiz her şeyi kaybederiz.