KAZAKİSTAN’DA KÜL TİGİN ÇİZGİ FİLMİ VİZYONA GİRDİ

Genç Kazak rejisör Aday Abilda’nın bu tarihi çizgi filmi, göçebe Türk boylarını bir araya getirerek Göktürkleri tekrar güçlendirip zaferden zafere koşturan ordu komutanı Kül Tigin’in çocukluğunu anlatıyor.

Rejisör Abilda medyaya verdiği bilgide şunları söylüyor:

– “Kül Tigin” çizgi filmi atalarımızın gözü pekliği, cesareti, birliği ve dayanışması hakkındadır. Kül Tigin bir dönemi yansıtan tarihsel bir kişiliktir. Bu sebeple, bizim temel amacımız sadece o dönemin kültürünü koymak değil, aynı zamanda çizgi film yoluyla gençlerin tarihe olan ilgisini de arttırmaktır.

Bilindiği gibi Orhun Kitabelerinde adı geçen Kül Tigin babası Kutluk Kağan (İlteriş) öldüğünde 7 yaşındaydı. Ağabeyi Bilge ile birlikte amcası Kapağan Kağan tarafından büyütüldü. Kül Tigin daha 16 yaşında iken savaşta kahramanlığı ile göze çarptı ve 50 bin kişilik Çin ordusuyla yapılan savaşta büyük yararlıklar gösterdi. Bu sebeple Çin kaynakları ondan “Yenilmez Savaşçı” olarak bahsetmektedir.

Amcası Kapağan Kağan öldükten sonra çıkan taht mücadelesinden başarıyla çıkan Kül Tigin kendi yerine ağabeyi Bilge’yi tahta oturtur. Kendisi ordu komutanlığını üstlenir. Kül Tigin’in bu fedakarlığı tarihten ender rastlanan olaylardan biridir. Kül Tigin 27 Şubat 731’de 47 yaşında iken uçmağa vardı.

22 Kasım’dan itibaren Kazakistan’da gösterime giren filmi Kül Tigin çizgi filmini izleyen TRT Astana Temsilcisi Abdülhamit Avşar facebook sayfasında filmi şu şekilde değerlendiriyor: “İkinci Göktürk Kağanlığı’nın kurucularından olan Kül Tigin’in hayatı 12 yaşından devletin ihanetten kurtarılışına kadar olan dönemi çok etkili bir sinema diliyle anlatıyor. Senaryodan seçilen müziklerden, çok zor olan animasyon film yönetmenliğinden filmin tarihi mekan tasarımlarına kadar hepsi çok başarılı. Seyrederken gerçeklik duygusu hiç kaybolmuyor, animasyon olduğunu bildiğiniz halde. Umarım en kısa zamanda Türkiye’de de gösterilir, çünkü Göktürkler hakkında yapılmış ilk sinema çalışması denilebilir. Bu arada yapımcılarının aynı konuyu sinema filmi olarak çekme düşüncesinde olduklarını öğrenmekten de çok mutlu oldum.”

Filmin konusu: Göktürk devleti çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Türklerin birliğini sağlayan İlteriş Kağan bir hain tarafından öldürülür. Tahtın varisi olan 12 yaşındaki Kül Tigin kaçıp kurtulur. Memleketine tekrar dönmek için birçok zorluklara göğüs germek zorunda kalır. Bu zorlukları bir gökbörü ve ağabeyi Bilge’nin yardımıyla aşar. Birlikte düşmanın üstesinden gelen kardeşler Türk devletini yeniden kurdular. Ağabeyi Bilge’yi tahta oturtan Kül Tigin’in kendisi ordu komutanı olarak kalmayı yeğler.

Filmin rejisörü Aday Abilda ve senaryo yazarları arasında yer alan değerli öğrencim Janibek Nurbek’i ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara