HER TÜRK’ÜN EVİNDE OLMASI GEREKEN KÜLTÜR HAZİNELERİ

Dün kitap imza günüm olduğu için CNR Ulusalararası Kitap Fuarındaydım. Yazarlık görevimizi, okuyucuya kitap imzalama işimizi tamamladıktan sonra, okuyucu kimliğimize bürürenek fuarda kitap standlarını gezmeye başladım. Türk Dil Kurumunun standına gelince üç kitap gözüme çarptı.

Özellikli Türk dilini ve dil tarihini sevenler kitap fuarında bu üç kitabı olmasında yarar var. Birinci kitabımız Nehcü’l-Ferâdis adını taşımaktadır. 14. yüzyılda Arap harfleriyle Harezm-Altınordu Türkçesiyle yazılmış bir dini eserdir. Önemi o dönemin Türkçesini aksettirmesidir. TDK’nın yayınladığı kitapta hem orjinal Arap harfli Harezm-Altınordu Türkçesi, hem bunun latin harflerine transkripsiyonu ve üçüncü bölüm olarak kelimelerin dizini vardır. Bin sayfa civarında hacimli bir eser.

Bunu alınca ikinci kitabı da almak da yarar var. O da Nehcü’l Feradis’in bugünkü Türkçeye aktarılmış şeklidir. Prof. Dr. Bilal Aktan tarafından hazırlanan bu kitapla Altınorda dönemi Türkçenin bugünkü karşılığını bulacaksınız.

Ve son üçüncü kitap Türkçe Sözlük. 3 bin sayfa sözlük. Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Türkçe sözlük tam 122.423 kelime ihtiva ediyor. Kitabın baskısı, kağıdının kalitesi ve cildi de çok güzel. Bu da esere ayrı bir değer katıyor. TDK’yı kutluyorum. Türkçe sözlüğe yaraşır bir baskı olmuş. Evet hepimiz artık sözlük için interneti kullanıyoruz, hatta TDK’nın kendi resmi sitesinde. Ama kitap sözlüğün yeri başka. Çünkü, internette tek kelime ve anlamını görüyorsunuz. Burada tüm sayfadaki benzer kelimeleri bir anda görüyorsunuz. Bunun farklı çok yararları var.

Bir de her Türk’ün evinde ana dili Türkçe’nin bu büyük sözlüğü, en azından dile saygı ifadesi bakımından, Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci kitap olarak bulunmalı. Çünkü, bu çok kapsamlı ve itina hazırlanmış en iyi sözlük bana göre.

Bunları almanızı hararetle tavsiye etmemin bir sebebi daha var. O da bunların fiyatları. Bu paha biçilmez değerli hazinelerin hepsi fuar için % 50 indirimlli 15 TL’den satılıyor. Üçü 45 TL. Eğer bunları özel bir yayınevi bassaydı, inanın özellikle Nehcü’l Feradis ve Türkçe sözlük, ikisi de en az üç cilt kitap kalınlığında, tanesini en az 150 TL’den verecekti. Yani bu üç kitaba en az 300 TL ödeyecektiniz. Ama burada sadece 45 TL. Bu büyük hazineleri alın.

Bir zamanlar TDK Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ü Lugati’t-Türk eserini orjinal arap harfli baskısını renkli deri ciltli tıpkı basımını yapmıştı. Pahalıydı. O zaman ki TL karşılığı değeri 100 dolar civarıydı. Yani bugün itibarıyla 380 TL. Kazakistan’dan gelen el yazmaları uzmanı ve Kıpçak tarihi üzerine dünyaca tanınan tarihçi, bilim adamı değerli hocam Prof. Dr. Bolat Kömekov kendisi bir tana satın aldı ve bana da “Bundan bir tane okusan da okumasan da satın ala, evinde bulunsun. Bu Türk Kültürünün en büyük hazinesidir. Her aydının evinde olmalı” dedi. Tabii hemen aldım.

Daha sonra aynı şekilde Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig isimli ünlü siyasetnamesinin üç nushasının orjinaliden renkli tıpkı basım olarak çıktı. Onları da aldım. Bunları tamamlayan şimdi bu iki kitap oldu. Gerçi dilci değil, tarihçiyim. Ama bu kitapları almak için dilci olmak gerekmiyor. Bunlar kültür hazinelerimiz olduğu için sosyal bilimler dışında mühendis, doktor ve mimar gibi farklı mesleklerden aydınların, bunun için aydın olmak da gerekmiyor, dilini, kültürünü seven herkesin evinde olmalı. Son söz, sevgi lafta olmamalı. Dilimizi, kültürümüzü sevdiğimizin sembolleri evde, işyerimizde, ofisimizde olmalı.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara