MUSTAFA ÇOKAY’IN TÜRK DÜNYASI KİTABI DÖRT DİLDE

Türk dünyasının XX. yüzyıldaki devlet ve fikir adamlarından Mustafa Çokay’ın bundan bir asır önce Fransızca dergilerde yayınlanan makalelerinden derlediğimiz görüşleri eski dergi sayfalarından alınarak geçen sene kitaplaştırmıştık. Eser orijinal dilinde geçen sene Fransızca yayınlanmıştı.

Bu sene bu kıymetli eseri tüm Türk dünyasının istifadesine sunmak için Türkçe, Kazakça ve Rusçaya çevirdik.Bu eseri okuyanlar göreceklerdir ki, Çokay sadece Türkistan Muhtariyeti’nin başbakanı olarak iyi bir devlet adamı değil, aynı zamanda kalemi kuvvetli çok iyi bir yazardır da.Çünkü, yazıları o derece etkili ve derin analizler içermektedir. Böylesine bir eseri Türk dünyası tarih ve kültür hayatına kazandırmaktan dolayı bahtiyarız.