KAZAK EDEBATI ARAŞTIRMALARINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR PROF. DR. TURSINBEK KAKİŞEV

Onun toplumdaki yeri boş duruyor.

Duvlat İsabekov

 

“Kazak edebiyatının yaşayan ünlü kalemlerinden Duvlat İsabekov bir yazısında şöyle diyor: “Kazak halkı için gurur ve namus eskiden çok önemliydi, artık eskisi gibi değil. Bunları düşündüğüm zaman, Kakişev’i özlüyorum. T.Kakişev, M.Şahanov, M.Avezov gibi şahısları halk arar, dertlerini söylemek ister.”

Prof. Dr. Tursınbek Kakişev eşi Külaş Ahmetova ile istanbulda

Evet, Kazak edebiyatı araştırmalarının ulu çınarı ağabeyimiz Kakişev’i hepimiz özledik. Merhamet ve şefkat dolu öğretmenimizin hocalık merhametini ve şefkatini gören her öğrenci onun yokluğunu hisseder, onu arar. İyi insanın yanında bulunmuş her kişi onun insaniyetini ve vasıflarını hep dile getirir. Aynı kökten gelen Türk halkları, Kazak halkı, bağımsız ülkemizin bütün aydınları ve öğrenci gençleri, milletinin değerlisi, keskin düşünceli bilim adamı, kabiliyetli edebiyat araştırmacısı T.Kakişev’e milletin menfaati için yapılan büyük işlerin sahibi, milletinin derdini dile getiren büyük şahıs diye saygı gösterirler.

“Bilge öğretmen 2015’te aramızdan ayrıldı. Ancak, halkı onu hiç unutmayacaktır. Nitekim 2017 yılına doğumunun 90. yılı denk geldiği için yıllarca çalıştığı El-Farabi Kazak Devlet Üniversitesinde büyük bir anma töreni düzenlendi. Halen Kazak halkı ve bütün kamuoyu onu saygıyla anmaktadır. Çağdaşları, yaşıtları ve öğrencileri ona “bilimin mareşali”, “bilge ağabey”, “Kazak edebi eleştirisinin uzmanı”, “halk menfaatlerinin sözcüsü”, “Ahmet Baytursunoğlu müzesinin manevi babası”, “yüksek karakterli milletine benzeyerek doğan evlat”, “eleştiri türünün lideri”, “tecrübeli eleştirmen”, “kanatlı bilim adamı”, “samimiyetin aynası” diyerek hürmet gösterirler. Sevilen şahsiyete unvanlar çok denildiği gibi Tursınbek Kakişev’e nasıl hürmet gösterilse de, nasıl anılsa da hepsi ona yakışır. Gözü ve gönlü açık olan Kazaklar arasında Kakişev’i tanımayan yoktur sanırım. Bilim adamı-öğretmenin örnek alınacak hayatı ile ebedi mirasını, onun sanatını halka nasıl anlatsak de fazlalık etmeyecektir!”…

Hocamız hiçbir zaman delilsiz, verisiz konuşmazdı. Çünkü milli arşivleri çok inceleyen araştırma meraklısı bir bilim adamı sadece belgelere dayanarak, gerçekleri söylerdi. Kendisi de: “Belgeye dayanarak konuşursanız, itibarınız daima yüksek olur. Hiçbir zaman hakikate hıyanet etmeyiniz!” derdi. Yurtdışındaki arşivlerde de bulunarak çok çalışan gerçek bilim adamının sözü budur. Öğrencilerinden de bunu talep etti. Bilim adamı ve öğretmen Kakişev – vaktini ve derin bilgisini öğrencileriyle paylaşan yetenekli bir hocadır. Kazak edebiyatı araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Alma Kıravbayeva, Profesör Kakişev’in Sovyet döneminin ilk yıllarında önemli eserler vermiş Saken Seyfullin adlı eşsiz bir şahsın halkı için yaptığı sayısız işlerini, toplumdaki büyük hizmetlerini ayrıntılı olarak incelediğini ve Saken ile ilgili hislerle dolu derslerini özellikle dile getirir. “Şairin güzellik sembolüne dönüşen vasfını, canı ve namusu temiz kişinin siyasetten dolayı çektiği azabını, sıkıntılı dönemdeki zorlu hayatını ve kurşuna dizildiğini anlattı. Acıma duygusuyla değil, gururla anlattı. “Sözün gücünün gerçeklerde” olduğunu anlamayan insan kalmadı. Saken Seyfullin gibi büyük kişi meydandan izliyormuş gibi duygulandı…

Kazak edebiyat bilimine büyük katkılar sağlayan eşsiz bilim adamı Tursınbek Kakişev’in 7 Eylül 2015’te vefatıyla yol ve yön göstericimizi kaybettik. Almatı’da önemli şahsiyetlerin mezarlığı olan Kensay’a defnedilen ağabeyimizin kabrine toprak atıp sessizce vedalaştık. Biz mezarlıktan dönerken, ruhu yüce, milliyetperver bir şahsiyetin manevi hayatı yeni başlıyordu. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Tursınbek aga!”

Bu sözler ünlü Kazak Edebiyatı araştırmacısı Prof. Dr. Tursınbek Kakişev ile ilgili K. Jubanov Aktöbe Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gayşa Niyazova’nın makalesinde yer alıyor. Makale İLESAM dergisinin son sayısında yer aldı. Dergi dün elimize geçti. Dop dolu zengin içerikli bir dergi. Tüm kültür ve edebiyat severleri bu dergiye abone olarak desteklemeye davet ediyorum.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara