Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu

1. Oturum : 10.00-11.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu

10.00-10.15- Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya- Eski Kaynaklara Göre Türk-Çin İlişkilerinin Değerlendirilmesi

10.15-10.30- Prof. Dr. Huang Ch’i-huei- Türk Dili ve Çin Dili Arasındaki İlginç Benzerlik Olayları

10.30-10.45- Prof.Dr. Gulnara Bolatovna Habizhanova- Türk Manevi Kültür Şekillenmesinde Tabiat ve Onun Rolü

10.45-11.00- Prof Dr. İsenbike Togan- Çin’de Yetişen Bir Kadim Türk Devlet Adamı: Tonyukuk

11.00-11.15- Doç. Dr. Konuralp Ercilasun- Hunlarla Çinliler Arasındaki Kültürel İlişkiler

11.15– 11.30 Çay-Kahve Molası

2. Oturum: 11.30- 13.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsenbike Togan

11.30-11.45- Prof. Dr. Mehmet Ölmez- Tarih Boyunca Türkçe-Çince İlişkileri

11.45-12.00- Doç. Dr. Tanju Seyhan- Çincede Türkçenin Yeri ve XV-XVI. Yüzyıllarda Doğu Türklük Sahasında “Çin” düşüncesi

12.00-12.15- Yrd. Doç Dr. İnci Erdoğdu- Türk ve Çin Dilleri Arasındaki  Etkileşim

12.15-12.30- Yrd. Doç. Dr. Hanife Koncu- Hikmetnâme’de Çin ve Çinle İlgili Unsurlar

12.30-12.45- Yrd. Doç. Dr. Müjgan Çakır- İskender’e Dayalı Anlatılarda Çin’in Kullanımlarına Dair (Ahmedî’nin İskender-nâmesi Örneğinde)

12.45-13.00- Kiraz Perinçek Karavit- İpek Yolu’nda Dolaşan Bir Gizem: Muhammed Siyah Kalem ve Resimleri

13.00-14.00– Öğle Yemeği

3. Oturum: 14.00-15-15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Huang Ch’i-huei

14.00-14.15- Prof Dr. Gülçin Çandarlıoğlu- Ötüken’deki Uygur Hakanlığı Dönemi Türk-Çin İlişkileri

14.15-14.30- Prof. Dr. Mendigül Sagatovna- Türkî-Moğol Hanlıkları Geleneğindeki Vakit ve Coğrafi Genişlik Kavramları (XIII-XIV)

14.30-14.45- Doç Dr. Güljanat Ercilasun- Velihanov’un Notlarında Türk-Çin Kültür İlişkileri

14.45-15.00- Madyar Eleov- Çu Irmağı Etrafındaki Uzun Surlu Şehirler

15.00-15.15- Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Deveci- Çin Resminin İçerik ve Teknik Açıdan Türk Minyatürüne Etkisi

15.15-15.30 Çay- Kahve Molası

4. Oturum: 15.30-16.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya

15.30-15.45- Prof. Dr. Darhan Kıdıraliev- Tarihi İpek Yolu’nun Canlandırılması ve Türk Konseyi

15.45-16.00- Dr. Kutay Karaca- Türk-Çin Halkları Arasındaki Yanlış Algılamalar

16.00-16.15- Prof. Dr. Abdulvahap Kara- Şanghay İşbirliği Örgütü ve Kazakistan

16.15-16.30- Dr. Ceren Ergenc- Turkish Perceptions of  Reform era China: A Media Framing Analysis

16.30-16.45- Umut Ergunsü- Türkiye-Çin Ekonomik İlişkilerin Hızla Gelişmesi

16.45-17.00 Çay-Kahve Molası

5. Oturum: 17.00-18.45

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Madyar Eleov

17.00-17.15- Doç. Dr. Eyüp Sarıtaş- Sarı-Uygur-Tibet İlişkileri

17.15-17.30- Möldir Öskenbay- Şimdiki Türk halklarının Ortaçağlardaki Etnik Siyasi Temelleri

17.30-17.45- Rustem Kamşat, Satlizmin Vaktinde Kazak Edebiyatı ve Sansür

17.45-18.00- Azmuhanova Ayman Maksutovna- Türk ve Müslüman Filozofların Fikirlerindeki Sanat  Geliştirme Fikirleri

18.00-18.15- Jandos Kumganbayev- T.Rıskulov ve Büyük Türkistan Hayali

18.15-18.30- Rukiye Hacı- 75. Yılında Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisinin Dünü ve Bugünü

18.30-18.45- Galiya İsakova- Türk Boylarında Mekan ve Sınır Kavramlarının Oluşması

18.45-19.00- Jantekin Karcavbayulı- Mayhanuul Bölgesinde Bulunan Mezarın Tarihi ve Kültürel Önemi

Kapanış: 19.00

Akşam Yemeği: 19.30

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.