BUGÜN BİR KİTAP TANITIM TOPLANTISINDAYDIK

Kazakistan Haberleşme ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Dünya Kazaklar Cemiyeti ve Vatandaşlar Vakfı’nın çevrimçi düzenlediği toplantıda “Russian Practices of Governance in Eurasia Frontier Power Dynamics: 16th Century to 19th Century” isimli yeni çıkan kitabın tanıtımı 19 Ocak 2021’de Almatı’da çevrimiçi yapıldı ve sosyal medyadan yayınlandı.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Gülnara Kendirbai New York’taki  Columbia Üniversitesi’nin  Harriman Enstitüsü’nde öğretim üyesidir.

Toplantıda yaptığımız konuşmamıza Prof. Gülnar hanımı 2002 yılından beri isme tanıdığımızı belirterek başladık. Bilindiği gibi o sene Merhum Hasan Celal Güzel’in fedakarca çalışmalarıyla 21 ciltlik Türkler Tarihini en eski devirlerden günümüze nalatan dev eser yayınlamıştı.

Bu esere 48 ülkeden yaklaşık 2300 bilim adamı makaleleri ile katkıda bulunmuştu. Onun 18. cildinde Gülnar hanımın Alaş Hareketi ve benim de Mustafa Çokay’ın liderliğinde ilan edilen Türkistan Muhtariyeti hususunda yazım yer almıştı. O zamandan beri kendisini tanımaktaydım.

Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir enstitüde Kazak tarihi üzerine dersler veren, kitap ve makaleler yayınlayan Prof. Dr. Gülnar hanımın geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ifade ettiği Kazakistan tarihinin yeniden yazılması ve dış dünyaya tanıtılması hususunda önemli görevler üstlenebilir.

Bunun örneklerinin Türkiye’de olduğuna vurgu yaparak sözlerimize devam ettik. Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllar görev yapan Pro. Dr. Kemal Karpat ve Pro. Dr. Halil İnalcık’ın İngilizce yazdıkları kitaplar ve makaleleri ile Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyet tarihinin dünyaya doğru tanıtılmasında önemli işler yaptıklarını ifade ettik.

Kazakistan da ABD’de ve daha önce Almanya’da uzun yıllar dersler veren Prof. Dr. Gülnar Kendirbay’a sahip çıkmalı, onun genç Kazak tarihçilerinin arasından dünya çapında alimlerin yetiştirilmesi için imkan sağlaması gerekiyor, şeklinde temennimiz ile konuşmamızı bitirdik.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara

Not: Kitaba Play Kitaplar veya Amazon Kitaptan ulaşabilirsiniz.