DÜNYA EDEBİYATINDA ATTİLA DESTANI

Attila Destanı Batı Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı, ismi dünyaca meşhur ordu komutanı, Kıpçak bozkırlarının evladı İdil (Attila) Bahadır’ın Avrupa’ya yaptığı seferleri tarihi bilgiler ile efsane ve hikâyeler temelin­de anlatan bir destandır. İdil Bahadır’ın ismi o dönemde Latincede, daha açık bir ifadeyle, Roma İmparatorluğu’nun devlet dilinde Attila olarak ya­zılmıştır. Yine de onu her ülkede farklı adlandırırlar. Mesela, Attila’yı Al­manların eski kahramanlık destanlarında “Etzel” ise, İspanyolcada Attila, İskandinavya halklarının dilinde “Atli”, Çincede “Etil”, Kazak destanla­rında ise “Edil” olarak adlandırılır.

Attila (M.S. 400 – 454) isminin kökeninin İdil (Volga) nehrinin adıy­la ilişkili olduğu şüphesizdir. Eski Türkçenin başlangıçlarından biri sayı­lan Hun Türkçesinde İdil nehri her dönemde Atel, İtil veya Edil gibi farklı adlandırıldığı bilinmektedir.

Devamı…


The Man Who Turned Sorrow into Happiness

God created Adam in his own image. The similarity is not in appearance but spirit. This means Adam comes to life as creative as God.  He begins his journey on Earth with that very ambition. The infant Nemat, born in the southern region of Kazakhstan to the family of Kelimbet in 1937, started his life journey on Earth with that ambition. Although father Kelimbetov was educated in a religious high school in Bukhara, he preferred to be a gardener exchanging books with mattock after repression against the religion in 1920-30’s.


ON NEMAT KELİMBETOV’S LITERARY WORKS IN TURKEY

Prof. Nemat Kelimbetov’s five books, familiar to Kazakh readers, namely “Common Literary Works of Turkic People” [Türk Halklarının Ortak Edebi Eserleri], “I Don’t Want To Lose My Hope” [Ümit], “Letters to My Son” [Oğluma Mektuplar], “Jealousy” [Kıskançlık] and “Elderlies” [Yaşlılık] are translated and published in Istanbul. The two books “Common Literary Works of Turkic People” and “I Don’t Want To Lose My Hope” were published last year, becoming popular among Turkish readers. “Common Literary Works of Turkic People” was appreciated in academic circles. Today, this book is taught in some universities as a textbook. Literary works of the turkic people in Turkey had been very well studied. However Kelimbetov’s review of ancient literary works related to each other has been hailed as an innovation.


KELİMBETOV’UN HAYATI VE ÇALIŞMALARI

1937 doğumlu Kazakistan’ın önde gelen bilim adamı ve yazarlarından Prof. Dr. Nemat Kelimbetov’un Kazakistan’da lise ve üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulan birçok araştırması bulunmaktadır. Bunlar arasında Eski Türk Şiirleri ve Kazak Edebiyatında Bu Geleneğin Devamı,  Kazak Edebiyatı KaynaklarıEski Devir EdebiyatıEski Edebiyat Abideleri ve Türk Halklarının Ortak Edebi Eserleri isimli kitaplarını sayabiliriz.

Kelimbetov hikâye alanında da başarılı eserler vermiştir. 35 yaşında bir omurilik ameliyatı sonucu vücudu tamamen felç olarak yatakta kalan Kelimbetov büyük şok yaşamış ve bu şoku atlattıktan sonra felci yenmek ve parazit değil, üreten biri olarak yaşamak için mücadeleye girmiş ve bunda başarılı olmuştur.