GENEL TÜRK TARİHİ HAKKINDA DÖRT CİLTLİK DEV ESER

Dört ciltten oluşan bu çeviri dev eser, Çinli tarihçi Prof. Dr. Su Beyhay’ın kaleminden çıkmıştır. Eser Kazak ve diğer Türk halklarının en eski devirlerden XX. yüzyılın ilk yarısına kadar olan tarihlerini incelemektedir. 2018-2020 yılları arasında Nur-Sultan, yani Astana’da yayınlanan birinci ciltte Kazak (Türk) tarihinin İslam öncesi dönemlere ait Çince kaynaklarının analizini yaptıktan sonra eski çağlarda Kazak toplumsal yapısı ve Kazak toplumunun eski ataları olarak Yüeçi, Wusun, Kanglı, Alan, Hun, Ak Hun ve Göktürk devletlerinin tarihini ele alınmış.

İkinci ciltte Türkeş, Karluk, Karahan, Kara Kidan ve Cengiz Han dönemindeki Nayman, Kerey, Kıpçak gibi Kazak boyları anlatılıyor. Üçüncü cilt Kazak Hanlığının oluşumu, gelişimi ve hanlığın komşu Çin ve Rusya ile ilişkilerine hasredilmiş.

Dördüncü ve son cilt ise tamamen Doğu Türkistan Kazaklarının tarihini ele almaktadır. Kazakların bölgeye ilk yerleşimleri, yaşayışları ve kültürleri ele alınmış. Ayrıca XX. yüzyıldaki Altay’dan Barköl’e, Barköl’den Gansu ve Şınhay’a, oradan Türkiye’ye yapılan Kazak göçleri de ana hatlarıyla anlatılmaktadır. Bunun dışında Osman Batur’un mücadelesine de yer verilmiştir.

Kazakça eserin adı her ne kadar “KAZAKLARIN GENEL TARİHİ” ise de bunu tüm yukarıdaki konuları dikkate aldığımızda “TÜRKLERİN GENEL TARİHİ” olarak da nitelendirmek yanlış olmaz.

L.N. Gumilev Avrasya Devlet Üniversitesi Otrar Araştırma Merkezinin Bilimsel Projesi kapsamında üç yılda çevrilen esere Prof. Zakenoğlu’nun dışında Prof. Dr. Danagul Makhat ve daha birçok akademisyen ve sinoloji alanında doktora yapan öğrenciler de katkı sağlamış. Hepsini yürekten kutluyorum.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara