YENİ KİTAP: KAZAKLARIN GENEL TARİHİ (EN ESKİ DEVİRLERDEN XX. YÜZYILIN İLK YARISINA KADAR)

Dört ciltten oluşan bu kolektif çalışma, Çinli tarihçi Su Beyhay’ın kaleminden çıkmıştır. Eser Kazak ve diğer Türk halklarının en eski devirlerden XX. yüzyılın ilk yarısına kadar olan tarihlerini dört bölümde incelemektedir. Eserin aslı Çince elyazmasıdır. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Bu sebeple bu yayın ayrı bir öneme haizdir.

Su Beyhay Kazak etnogenezinin ve devletinin temelini M.Ö. çağlardan Sakalar ve Wusunlardan başlatmaktadır. Bu sebeple eserin her ne kadar “KAZAKLARIN GENEL TARİHİ” ise de bunu “TÜRKLERİN GENEL TARİHİ” olarak da nitelendirmek yanlış olmaz.

Bu değerli eseri ilim hayatına kazandıran proje başkanı Prof. Dr. Tursınhan Zäkenulı ve yayının editörü Prof.Dr. Danagul Mahat olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyor, diğer üç cildin de tercüme edilerek yayınlanmasını sabırsızlıkla beklediğimi belirtiyor ve en kısa Türkçeye de çevrilmesini temenni ediyorum.
Kitabın Kazakça tanıtımında şu sözlere yer verilmiş:
“Төрт томнан тұратын бұл ірігелі еңбек кытайлық тарихшы ғалым Су Бэйхайдың казак халкынын ерте заманнан ХХ ғасырдың алғашкы жартыжына денінгі тарихын төрт үлкен кезеңге бөліп карастырған зерттеу жұмысы (колжазба) негізінде дайындалды. Онда автор казак этногенезі мен мемлекеттілігінің негізін біздің дәуірімізге дейінгі Сак, Үйсін заманынан бастайды, Түркеш кағанатын Қазак жерін ең алғаш біріктірген кағанат (мемлекет) ретінде карастырады. Еңбекте казак тарихының хронологиялық шеңбері кеңейтіліп, мазмұны барынша байытылган. Автордың Хан, Тан жэне Цин империяларының жаулаушылық саясатын жактайтын кытайлык дәстүрлі тарихнамлык көзқарасгарьша карамастан, бұл кітаптың Отан тарихын зерттеуге тигізер пайдасы мол. Ендеше, ол ең әуелі ғылыми көпшіліктің сыни көзбен оқып, зерттеу жүмысында пайдалануына арналған.”
Prof. Dr. Abdulvahap Kara