KİTAP: PADİŞAH TÜRBELERİ

Bu bir tarih kitabı değildir. Fakat Osmanlı sultanlarının türbelerinin tasvirleri, ona bağlı bir yığın küçüklü büyüklü vak’alar bizi ister islemez tarihimizle ve geçmişimizle yüzleştiriyor; ister istemez kendimizi tarihin içinde buluyoruz. Kitabın yazarı İ. Aydın Yüksek yazdığı Önsöz’e bu satırlarla başlıyor. Ve devam ediyor:  “Bunun için de elinizde tuttuğunuz bu albüme ilâve edilen metinler, Osmanlı mülkünün sultanlarının yattıkları mekânlarında şöylece yapılan bir gezinti sırasında bazen akla gelen, bazen de gönle doğan ve hattâ zaman zaman hayal edilen ve halkın hafızasında yer etmiş bazı menkıbe ve vak’aların hatırlanmasıdır veya Osmanlı padişahlarının türbelerinin kuru kuruya sadece yapılarını tasvir edip anlatmak yerine, onları, yapıldıkları tarih ve zaman içinde tekrar hatırlama ve yaşama tecrübesidir, denebilir.

Bu tecrübede ilk asırlar için, bize sanki mâverâdan gelen bir ses gibi, Aşıkpaşazade, Peçevi, Ruhi, Ahmedi ve altındilli ve şen şakrak Evliya Çelebi ve daha niceleri yoldaşlık etti. Daha sonraları içinse zamanı aşan yorumlarıyla bu maceraya katılanlar oldu: Yahya Kemal, Ahmet Hamili Tanpınar, Sâmiha Ayverdi gibi.”

Kubbealtı yayınlarından 2009 yılında çıkan 120 sayfalık kuşe kağıdan renkli bu eser bize cihan devleti Osmanlı padişahlarını türbeleriyle anlatırken, çeşitli menkibe ve değerli bilgilere yer veriyor. Her türbenin tam sayfa renkli resimleri yer alıyor. Bu resimleri mimar ressam Bülent Çetinor yapmış. Bunu yaparken tüm türbeleri tek tek gezmiş, hatta Türkiye dışında Şam’a kadar da yolculukl etmiş. Ancak, ne hazindir ressam kitabın yayınlandığını görememiş. Allah’tan kendisine gani gani rahmet diliyoruz.

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Süleymaniye Camisindeki Türkbesi

Günümüzdeki Osmanlı tarihi denilinlce ilk akla gelen tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı bu kitaba bir takdim yazısı yazmış. Yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Bu kitabın asıl talihi Aydın Yüksel üstadın türbeleri ve etrafındaki külliyeyi ve dönemin mimarisini ihata ile ve nefis bir üslûpla bizlere anlatmasıdır. Osmanlı mimarisini böylesine anlatmak ancak bir kelimeyle tavsif edilir; yeni nesillere hocanın bir tuhfesi! Padişah Türbeleri’ni millî kütüphanemize kazandıran Kubbealtı Akademisi’ne teşekkür bir borçtur.”

Hocamızın sözlerine katılıyoruz. Böylesine güzel bir kitabın yayınlanmasında emeği geçen başta yazar ve ressamı olmak üzere herkesi kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara