MAGCAN CUMABAYEV SEMPOZYUMU PROGRAMI

PROGRAM

13 ARALIK 2018

 

 

09.00-09.30Kayıt

09.30-10.00  Açılış Konuşmaları

 

I. Oturum  10.00-12.15  

Prof. Dr. Osman Yorulmaz
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Hangeldi Abjanov (Kazak Devlet Tarım Üniversitesi)
Magcan Cumabayev’in Tarihi Görüşü
Prof. Dr. Metin Karaörs (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Magcan Eserlerinde Kazak Türkçesinin Özellikleri
Doç. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Alaş Aydını Magcan Cumabay’ın Eserlerinde Ceditçilik Fikriyatı

 

Doç. Dr. Vakur Sümer (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü)  

 

Magcan Cumabay’dan Günümüze, Türk Dünyasında Kültürel Bütünleşme Çabaları
Prof. Dr. Abdulvahap Kara
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Magcan Cumabayev’in Uzaktaki Kardeşime Şiiri ve Anadolu’daki Milli Mücadele ile Alaş Kazak Milli Hareketi
 

Değerlendirme ve Sorular

 

12.15 – 13.30 Öğle Yemeği Arası

II. Oturum 13.30-14.45  

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Muzaffer Ürekli

(Beykent Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Sadettin Gömeç (Ankara Üniversitesi)
Türk Dünyasının İki Delisi: Magcan ve Atsız
Prof. Dr. Nergis Biray (Akdeniz Üniversitesi)
Magcan Cumabayulı ve Ziya Gökalp’in Şiirlerinde Vatan Anlayışı ve Vatan Kavramı
Doç. Dr. Sabira Nematzade                                      (Bakü Devlet Üniversitesi)
Türkistan’da Cedidizmin öncül aydınları: Magcan Cumabayev ve Abdurauf Fitrat
Jazira Kökbas
(L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Doktora Öğrencisi)
Magcan Cumabayev’in Şiirlerinde Sembolik (Simgecilik) Mitolojik Şiir Betimlemesi
 

Dr. Yerlan Jiyenbay
(Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi)

 

 

Magcan Cumabayev’in Şiirlerinden Kültür Aktarımı

 

Değerlendirme ve Sorular
 

14.45-15:00 Ara

 

III. Oturum 15.00-16.15  

Oturum Başkanı

Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Tursın Jurtbay (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi)
 

Magcan Cumabayev ve Sovyet Cezalandırma Politikaları

Prof. Dr. Talas Omarbekov (Farabi Kazak Devlet Üniversitesi)  

Magcan Cumabayev’in Siyasi Kaderi Örneğinde Alaş Mensuplarını Sürgüne Göndermenin Bazı Meseleleri

Prof. Dr. Bibikhadişa Abjapparova (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi)  

 

Magcan Eserlerine Sovyet Sisteminin Sınıfsal Bakışı ve Baskısı

 

Prof. Dr. Kurmangaliy Darkenov (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi)

 

 

G. Togjanov’un Magcan’ı Siyasi ve Fikri Açıdan Suçlaması

 

 

Prof. Dr. Danagül Makhat (L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi)

 

 

 

 

Magcan Araştırmalarındaki Bazı Karanlık Noktalar

 

Değerlendirme ve Sorular

 

 

16.15-16.30 Ara

 

IV. Oturum 16.30-17.45  

Oturum Başkanı

Doç. Dr. İsmail Türkoğlu

(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Svetlana Smagulova (Kazak Devlet Tarım Üniversitesi)  

Magcan ve Alaş Partisi

Doç. Dr. Janar Akimişeva – Baljan Eşmetova (Farabi Kazak Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi)  

Dünyanın Dilsel Görünüşü: Magcan Şiirlerindeki “Bengü Devlet” Anlayışının “Türk” Kavramınnda Yansıması

Ömirbek Kanay
(Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü)
 

 

Alaş Milli Hareketinin Çin Kazaklarına Etkisi

Erkinjan Slamkhan
(L.N. Gumilev Avrasya Üniversitesi Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi)
 

 

Magcan Cumabayev Eserlerindeki Türkçülük Fikirleri

 

Prof. Dr. Nagbdu Kamarova
(Ş. Esenov Hazar Teknoloji ve Mühendislik Devlet Üniversitesi)
 

 

 

Magcan Şiirlerindeki Psikolojizm

 

Değerlendirme ve Sorular

 

17.45-18.00 Ara

 

Kapanış Oturumu18.00-18.30  

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Abdulvahap Kara
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

 

Sempozyum Değerlendirmesi ve Öneriler
 

18.30 – 20.00 Sempozyum Katılımcılarına Akşam Yemeği

 

14 ARALIK 2018

 

10.00 – 18.00 Sempozyum Katılımcılarına Şehir Turu

 

18.00 – 20.00 Sempozyum Katılımcılarına Akşam Yemeği

 

Doğumunun 125. Yılı münasebetiyle
“TÜRK-KAZAK DOSTLUĞUNU ŞİİRLEŞTİREN ALAŞ MİLLİ HAREKETİ MENSUBU MAGCAN CUMABAY VE ESERLERİ”
Uluslararası Sempozyumu

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Avrasya Araştırmaları Enstitüsü

L.N. Gumilev Avrasya Devlet Üniversitesi
Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi

13-14 Aralık 2018 – İstanbul