OSMANLICA ÖĞRENMEK VE GELİŞTİRMEK İSTEYENLERİN KİTABI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından İpek Dağlıoğlu Kubbealtı Akademisi’nde Osmanlıca dersleri vermektedir. Bu dersler için hazırlamış olduğu “Osmanlıca Türkçesi Seçme Metinleri” kitabı Kubbealtı Neşriyat’tan 2017’de yayınlanmıştır.  Tarih, sanat tarihi, edebiyat, ilâhiyat ve benzeri eğitimleri alanların ve hatta mimarların ve hekimlerin ve daha ismini zikredemediğimiz nice ilim ve sanat erbabının Osmanlı Türkçesini pek iyi bir şekilde okuyup, yazıp yorumlayabilmeleri gerekli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hayati Develi esere yazdığı takdiminde şunları söylemektedir:

“Belki bu safha tamamlandığında yapılacak işlerden biri de yeni nesillerin hepsine Osmanlı Türkçesini öğretmek olacaktır. Osmanlı Türkçesini öğretme çabası esasen en geniş ve zengin anlamıyla Türkçeyi öğretme, bugünün ve geleceğin nesilleriyle önceki irfan birikimi arasındaki köprüyü kurabilme çabasıdır.

Elinizdeki eser, yukarıda ifade eden sebeplerden dolay, Osmanlı Türkçesini okuyacak, anlamlandıracak ve başkalarına da öğretecek insanlar yetişmesine hizmet etmek gayesi ile hazırlanmıştır. Dikkatlice seçilen metinler sadece harfleri ve kelimeleri öğretmekle kaimi-yor. onların taşıdığı, derin medeniyet değerlerini de aktarıyor. Seçkisindeki isabet ve eseri hazırlamaktaki gayretinden dolayı sayın İpek Dağlıoğlu’nu kutluyor, emeğinin gelecek nesiller üzerinde kalıcı, hayırlı bir iz bırakmasını, diliyorum.

Ayrıca kitabın yazarı İpek Dağlıoğlu’da Önsöz’de kitabı hazırlarken nelere dikkat ettiğini şu şekilde anlatıyor:

“Elinizdeki kitap Osmanlı Türkçesine yeni bağlayanlar için hazırlanmıştır. İçerik oluşturulurken okuyucunun kelime bilgisini arttıracak ve medeniyetimizin inceliklerini gözler önüne serecek mahiyette metinler tercih edilmiştir.

Metinlerin büyük çoğunluğu Kubbealtı Yayınlarının neşrettiği kitaplardan alınmış ve kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Son dönem Osmanlı imlâsının esas alındığı bu kitapta temel kaynak olarak İlhan Ayverdi’nin Misalli Büyük Türkçe Sözlük’ü, Prof. Dr. Hayati Develi’nin Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Kamus-ı Türki ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın Osmanlı Türkçesi Yazım Kılavuzu kullanılmıştır.

Bu kitap hazırlanırken yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. Hayati Develi, Fatih Erbaş, Üzeyir Karataş ve Hülya Tepedelen’e; ayrıca Türk Dili konusunda öğrendiklerimi borçlu olduğum Prof. Dr. Tanju Oral Seyhan ve Prof. Dr. Mesut Şen hocalarıma sonsuz teşekkür ederim.”

Evet, Türk kültürünün önemli bir parçası Osmanlıca metinlerde yatmaktadır. Bu kültürün anahtarı Osmanlıca öğrenmekten geçtiği aşikardır. Bu kitabı Osmanlıca öğrenen ve geliştirmek isteyenlere hararetle tavsiye ediyoruz. 164 sayfalık kitapta edebiyata ve sanata dair önemli kalemlerden çıkmış 30 kadar Osmanlı harfleriyle yazılmış metin ve yan sayfada da Latin harfleriyle transkripsiyonu yer alıyor. Kitap bilgi ve estetik yüklü olduğu için hem zevkle okunuyor, hem de Osmanlıca gelişiyor. Emeği geçenlere kutluyorum.

Prof. Dr. Abdulvahap Kara