ULUSLARARASI BAYMİRZA HAYİT SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

İstanbul’da 9-10 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü, Rumeli Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen ABD, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi ülkelerden 35 bilim adamı ve yazarın davetli olduğu ve dokuz oturum halinde gerçekleştirilen “Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları” adlı uluslararası sempozyumu amacına ulaştı.

Sempozyumda esnasında sunulan tebliğlerde Baymirza Hayit’in hayatı kişiliği ve eserleri, XX. yüzyıl Türkistan tarihi, İstiklalcilik Hareketi (Basmacılık), Türkistan Lejyonu tarihi ve mensuplarının trajedileri ile ilgili çeşitli fikirler ve yeni bilgiler ortaya atıldı. Sempozyumun kapanış oturumunda aşağıdaki kararlar alındı.

Sempozyum Değerlendirme Oturumu

 1. Uluslararası seviyede Türk dünyasının önde gelen devlet adamları ve aydınları konusunda sempozyum ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek gelenek haline getirilsin.
 2. Baymirza Hayit’in en büyük arzusu olan Türkistan Araştırmaları Enstitüsü kurulması imkânları araştırılsın.
 3. Baymirza Hayit’in hayatı ve eserleri, Türkistan Lejyonu konusunda araştırmaların geliştirilmesi için sosyal bilimlerde kitaplar yazılması, doktora ve yüksek lisans tezleri yaptırılması teşvik edilsin.
 4. Baymirza Hayit ve Türk dünyasının XX. yüzyıldaki büyük tarihi şahsiyetlerinin şimdiki nesillere ve dünyaya tanıtılması için belgesel filmler, televizyon dizileri, sinema filmleri ve televizyonlarda özel programlar hazırlatılması imkanları araştırılsın.
 5. Baymirza Hayit’in yazmış olduğu tüm makale, kitap ve vermiş olduğu röportajlar gibi fikri eserleri bir araya getirilerek bilimsel metotlarla çok ciltli olarak tekrar yayınlanma imkânları araştırılsın.
 6. Baymirza Hayit Türk dünyasının çeşitli bölgelerindeki milli mücadele hareketleri ile ilişkilendirilerek araştırmalar yapılsın.
 7. Kapatılan Fatih Üniversitesi’ndeki Baymirza Hayit kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü devredilmesi imkanları araştırılsın.
 8. Baymirza Hayit hakkında doğduğu vatan toprakları olan Özbekistan’da bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi imkanları araştırılsın.
 9. Baymirza Hayit’in eserlerinden seçme yazılardan oluşan bir ciltlik eserin Türk dünyasının tüm dillerine çevrilerek yayınlanması sağlansın.
 10. Baymirza Hayit Vakfı kurularak onun mezarına bir anıt konulsun ve büyük tarihçinin dünyaya tanıtılması faaliyetlerinde bulunsun.
 11. Bu sempozyuma sunulan bildiriler bir kitap halinde yayınlansın. Kitabın Türk dünyası ülkeleri kütüphanelerine ulaştırılması sağlansın. Ayrıca onun elektronik nüshası internette ücretsiz olarak dağıtılsın.