Göktürklerin Yeni Romanı: Bengütaş

Romanın yazarı Prof. Dr. Tursınhan Zakenoğlu sadece bir roman ve hikaye yazarı değildir. Zakenoğlu aynı zamanda Kazakistan’ın önde gelen tarihçilerindendir. Göktürk tarihini Çince kaynaklarından okuyabilen Zakenoğlu Pekin Milletler Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Göktürk tarihi ile ilgili araştırmalara yöneldi.

“Unutulan Cumhuriyet”, “Orhun Abidelerinin Çince Metinleri”, “Taşlardaki Tarih: Orhun Yazıtlarındaki Çince Metinler” gibi bilimsel araştırma kitapları yayınlandı. Ayrıca Kazakistan’da ders kitaplarına “Çin Edebiyatı” bölümlerini yazdı.

Yazarın bundan önce yayınlanan “Bozkurtların Gözyaşları” romanı Kazakistan Kültür Bakanlığının ödülünü kazandı. Bundan başka bir çok öyküsü de bulunan Zakenoğlu’nun “Gülbarçın” ve “Balkan Dağına Varanlar” hikayeleri edebiyat çevreleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Hem tarihçi, hem de roman yazarı olmak çok sık rastlanan bir olgu değildir. Batı ülkelerinde daha çok rastlanan bu duruma Türkiye’de ve diğer Türk ülkelerinde pek rastlanmaz. Nedense, bizde edebiyat ve tarih zıt kutuplar olarak görülür. Sanki biri salt gerçeklik dünyası, diğeri hayaller alemidir. Bu ikisini birleştirmek, yani hayal alemini gerçekler üzerine kurgulamak akla gelmez.

O yüzden “tarihi roman yazacağım”, “tarihi dizi yapacağım” denilerek milletin tarihi değerleri ve şahsiyetleri maalesef yerlerde süründürülüyor. Veya ehliyetsiz kişilerin elinde maddi kazanç elde etme aracına dönüşüyor. Böylece roman veya dizinin ismi ile karakterlerin isminin dışında tarihle alakası olmayan “rating” peşinde koşan kurgulamalar ortaya çıkıyor. Bunun en büyük sorumlusunu, belki de, edebiyat alanını, roman, senaryo alanını boş bırakan tarihçilerde aramak gerek. Bu açıdan da bakıldığında Kazakistan’ın Astana şehrindeki Avrasya Üniversitesi Şarkiyat Fakültesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Tursınhan Zakenoğlu önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

“Bengütaş” romanında Göktürklerin fetret devrini işleyen Zakenoğlu Türk milletini “Tabgaç”, yani “Tang İmparatorluğu’nun” hakimiyetinden kurtarmak için “kara terini döken, kızıl kanını akıtan” İlteriş Kagan, Kapgan Kagan ve Bilge Kagan gibi liderleri ve onların en büyük yardımcıları olan Tonyukuk, Kültgin, Kara Tanirkut, Külli-Çor gibi bilgeleri anlatıyor.

Türk milletinin anayurtlarını kurtarma uğruna canları, kanları pahasına verdikleri olağanüstü mücadeleyi gerçeklere, yani olmuş olaylara ve somut bilgilere dayalı olarak tarihi hakikatler temelinde dile getiren yazar Kazak okuyucularını Orhun nehri boyundaki bengütaşların ruhuyla buluşturuyor.

Temennimiz Türk tarih romanları içinde önemli bir yer edinmeye aday bu romanın Türkçeye çevrilerek Türk okuyucularının da bir an evvel “bengütaşların ruhuyla” buluşmasına fırsat verilmesidir.

Kitap künyesi: Prof. Dr. Tursınhan Zäkenulı, Mäñgitas, Almatı, Alaş Jolı Yayınevi, Kasım 2012, 576 s.

Тұрсынхан Зәкенұлы, Мәңгітас, Алматы “Алаш Жолы”, Қараша 2012, 576-бет.

Abdulvahap Kara

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.