MSGSÜ Tarih Bölümünde Prof. Dr. Cemal Kafadar Konferansı’ndan Notlar

Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar 2 Aralık 2013 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne konuk oldu.  Prof. Dr. Kafadar Tarih bölümü öğrencilerine bir konferans verdi. Doç. Dr. Mesut Aydıner tarafından düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta  Kafadar hoca Osmanlı’dan dünya tarihine kadar pek çok  konuya değindi.

İki saat kadar süren konferansta her anlatılanı aktarmam mümkün olmasa da, aldığım bazı notları sizlerle paylaşmak isterim. Tarihi çevre ve doğal çevrenin korunması konusundaki hassasiyetler üzerinde duran değerli bilim adamı bu hususta XV. yüzyıl halk şairlerinden Kaygusuz Abdal Menakıpnamesinde yer alan kehanet gibi bir ayrıntıya dikkat çekti.


İstanbul Üniversitesi Türkmen Milli Şairi Mahtumkulu’nu Anma Toplantısından Notlar

Türkmen yazılı edebiyatının kurucusu sayılan Mahtumkulu dünyada az şaire nasip olan halkıyla bütünleşmiş bir milli şairdir. XVIII. yüzyılda yaşamış olan Mahtumkulu XXI. yüzyılda da Türkmenler için önemini ve değerini korumaktadır. Türkmenistan, Afganistan, Türkiye ve İran gibi dünyanın birçok ülkesine yayılmış olan tüm Türkmen boyları için aynı derecede önemlidir. Bu sebeple Türkmenlerin ortak değeri ve birleştirici unsurudur. Böyle halka mal olmuş şairlere sadece Türk halkları değil, dünya halkları arasında da ender rastlanır.

Böylesine dünya çapında bir şairin 23 Mayıs 2013 günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine “Mahtumkulu ve Modern Türkmenistan” başlıklı bir konuşma ile katıldık. Bundan dolayı kendimi bahtiyar addediyorum. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim.


Muğla Üniversitesi II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleninden Notlar

8-10 Mayıs 2013 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün düzenlediği II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şölenine “Türkiye-Kazakistan Arasında Tarihi, Kültürel ve Edebi Bağlar” başlıklı bildiri ile katıldım. Başarılı bir toplantı oldu. Bu toplantının düzenlenmesinde, başta Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Pervin Çapan, Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Muğla Valisi bu toplantıya büyük destek verdiler.


Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Avrasya Kültür ve Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi (AVRASKA)

15 Kasım 2012

PROGRAM

Kayıt: 09.00-09.30

Açılış: 09.30-10.00

İstiklâl Marşı

Açılış konuşmaları:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız

Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Karavit

Avrasya Kültür ve Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Taşağıl


TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİN GÜNÜMÜZDEKİ MESELELERİ

Marmara Üniversitesi’nin Ümraniye Belediyesi ile birlikte 11-12 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri” uluslararası sempozyumu gerçekten çok başarılı geçti. Bu vesileyle başta Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Sempozyum Sekreteri Doç. Dr. Okan Yeşilot olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve 12 oturumda Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden 38 yetkin bilim adamının bildiri sunduğu sempozyumda 20 yıllık işbirliği tecrübesinin ışığında önemli tespitler ve yorumlar yapıldı. Oturumlar iki ayrı salonda gerçekleştiğinden hepsini dinleyemedim, ama dinlediklerimden önemli sonuçlar çıkardım. Her zaman olduğu gibi bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım.


Zaman ve Mekan Sınırlarından Taşan Nasreddin Hoca

Uluslar arası Nasreddin Hoca Sempozyumundan İzlenimler

8-9 Mayıs 2008 tarihinde Konya Akşehir’de “21. Yüzyılı Nasrettin Hoca ile Anlamak” konulu uluslar arası bir sempozyum gerçekleştirildi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi ve TİKA tarafından düzenlenen sempozyuma 21 ülkeden 84 bilim adamı Nasreddin Hoca ve fıkralarına çeşitli açılardan bakan bildirilerini sundu. Üç ayrı salonda 22 oturumda dinlenen 84 bildirinin tamamını elbette bir kişinin baştan sona takip etmesi imkansızdı. Siz bir salonda otururken, diğer iki salonda başka iki bildiri daha okunmaktaydı. Demek ki, bir kişi sempozyumun azami üçte birini takip etme imkanına sahip oldu. Bu üçte birlik kısım bile bize çok faydalı oldu. Ayrıca sempozyum ve Akşehir’in manevi havasından çok istifade ettik. Burada aldığımız izlenimlerimizi bu yazıda sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Öncelikle Akşehir Belediyesi ve Kaymakamlığına teşekkür etmek isterim. Mütevazı imkanlarına rağmen bizi samimiyetle çok güzel ağırladılar. Ellerinden geleni esirgemediler.


KAZAK BEYLER MAHKEMESİ VE İSLAM ÖNCESİ TÜRKLERDE HUKUK SİSTEMİ

“Kazak Beyler Mahkemesi – Benzersiz Hukuk Sistemi” Konulu Uluslararası Sempozyumdan İzlenimler

22-23 Mayıs 2008 tarihinde Almatı şehrinde ilginç ve önemli bir uluslararası sempozyuma katıldık. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 80 kadar bilim adamının katıldığı sempozyumu Kazakistan Yüksek Mahkemesi ve Parasat Hukuk Şirketi düzenledi. Almatı şehrinin en güzel dinlenme ve sağlık tesisleri olan Aladağ eteklerindeki muhteşem tabiatın içinde yer alan devasa Alatav (Aladağ) Senatoryumu konferans salonunda gerçekleşen sempozyumda Kazak Türklerinin “Biyler Sotı”, yani “Beyler Mahkemesi” çeşitli açılardan ele alındı.

Kökü İslam Öncesinde Sakalar, Hunlar, Uygurlar, Türgişler ve Göktürklere kadar uzanan “Beyler Mahkemesi” konusunu Kazakistan Yüksek Mahkemesi’nin düzenlemesi sempozyuma ayrı bir önem kazandırdı. Ayrıca sempozyuma bildiri sunanlar arasında ilim adamları kadar Kazakistan’ın savcı ve hakimlerinin de olması ve seviyeli bildiriler sunması da Kazakistan yargı sisteminin geleceği açısından çok sevindiricidir.


TÜRK DÜNYASINI KALEMİYLE BİRLEŞTİREN ŞAİR ALİ ŞİR NEVAİ (1441-1501)

Büyük Türk şairi ve dil bilgini Ali Şir Nevai, doğumunun 570. yılında İstanbul’da bir sempozyumla anıldı. Farklı ülkelerdeki Nevai araştırmacılarının katılımıyla 24-25 Şubat 2012 tarihinde Fatih Üniversitesinde gerçekleşen bu toplantıya katıldım. İyi ki de katılmışım. Nevai’nin bilmediğim birçok yönünü buradaki uzman bilim adamlarından öğrenme bahtiyarlığına eriştim. Yeni öğrendiklerimle Ali Şir Nevai’ye olan hayranlığım daha çok arttı. Bilim adamlığı, edebi kişiliğinin yanısıra yüksek ahlaka sahip örnek bir şahsiyet olduğunu doğrusunu söylemek gerekirse bilmiyordum. Nevai sadece bir edebi şahsiyet değil, aynı zamanda devlet adamıdır. Hüseyin Baykara’ya vezirlik yapmıştır. Yeri geldiğinde usta bir savaşçıdır da. Muharebelerde yalın kılıç düşmana saldırdığı ve yiğitliğiyle nam saldığı bilinmektedir. Milli özellikleri yanında dini hasletleri de yüksektir. Tasavvuf ehlidir. Milli ve dini özellikleri aynı derecede bünyesinde toplayan nadir şahsiyettir. Bundan da anlıyoruz ki, İslam dini kişinin milli kültürel özelliklerine sahip çıkmasına, onu yüceltmesine engel değildir. Bu yönüyle de Nevai örnek alınması gereken bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır.